O programie

Program czyste powietrze O programie

Czyste Powietrze to kompleksowy program zaprojektowany w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom w kosztach ogrzewania.

Realizacja programu przewidziana jest na lata 2018-2029.


Kto może skorzystać?

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami istniejących budynków jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Uwaga! Od 15 maja 2020 roku z programu zostały całkowicie wyłączone domy nowobudowane. Nie ma możliwości uzyskania dotacji na dom będący w trakcie budowy.

 

Co obejmuje dofinansowanie?

W ramach programu Czyste Powietrze można uzyskać dofinansowanie na budynki istniejące (posiadające odbiór). W ramach zakresu inwestycji zrealizować można:

Montaż kotłów na paliwo stałe (ekogroszek, pellet oraz gazujące drewno) jest możliwy tylko w przypadku gdy budynek nie jest połączony do sieci dystrybucji gazu.Ile można uzyskać?

Beneficjenci programu Czyste Powietrze mogą starać się o dofinansowanie w formie dotacji.

W ramach programu Czyste Powietrze rozróżnia się dwa progi dofinansowania:

Maksymalna łączna kwota wypłacanej dotacji zależna jest od progu dofinansowania oraz zakresu inwestycji:

 1. Inwestycja obejmująca montaż pompy ciepła:
  Próg podstawowy: do 25.000 zł,
  Próg podwyższony: do 32.000 zł
 2. Inwestycja obejmująca zakup i montaż innego źródła ciepła:
  Próg podstawowy: do 25.000 zł,
  Próg podwyższony: do 32.000 zł
 3. Inwestycja bez wymiany źródła ciepła (gdy istniejące spełnia wymagania programu):
  Próg podstawowy: do 10.000 zł,
  Próg podwyższony: do 15.000 zł
 4. Inwestycja obejmująca montaż fotowoltaiki (pod warunkiem wymiany źródła ciepła):
  Dla każdego progu doliczane jest 5.000 zł dodatkowej dotacji.

Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku lub od daty pierwszej faktury (nie wcześniej jednak niż 15.05.2020).

Dotacje udzielane są za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

 

Najczęściej popełniane błędy

Czy wiesz, że samo złożenie wniosku nie gwarantuje uzyskania dotacji? Duża część wniosków składanych bez odpowiedniej wiedzy jest odrzucana zarówno na etapie opiniowania wniosku jak i rozliczania dotacji. Najczęściej popełnianymi błędami, które mogą prowadzić do utraty dotacji są:

 

103 miliardy złotych – budżet programu
37.000 zł
– maksymalna kwota dofinansowanie
3 mln domów – uprawnionych do złożenia wnioskuZapraszamy do kontaktu telefonicznego! Nasi doradcy są dostępni w dni robocze w godzinach 9:00 – 17:00